• slide

Bommen kører som en drøm

HARDI præsenterede den opdaterede NAVIGATOR i sprøjte på SIMA i Frankrig i februar 2019. Der er nu produceret mere end 100 SmartCom maskiner med den nye board computer og de 20 af disse sprøjter er udstyret med i-funktioner og enkeltdyse styring.
Henrik Larsens investering i den nye NAVIGATOR i sprøjte skal ses i lyset af ønsket om mere kapacitet og større præcision i kiler.

Der skal sprøjtes ca 3.500 ha på en sæson i kornafgrøder og kartofler. Det er en del mere end i sidste sæson. Henrik Larsen og nabobedriften deles om opgaverne da Henrik sørger for sprøjtningen på begge bedrifter og naboen høster kornet. Således nedbringes maskinomkostningerne.
 

”Hvad er baggrunden for dit valgt af en HARDI NAVIGATOR ”.  
Henrik Larsen: ”DELTA FORCE bommen kører som en drøm. Desuden fungere skærmen og betjeningen af sprøjten fint – og vi er godt kendte med HARDI’s systemer.”
Der sprøjtes med ca 130 l/ha og køres med 9-10 km/timen. 

Dyserne styres enkeltvis – HARDI AutoNozzleControl
Desuden ser Henrik frem til en højere præcision da den enkelte sektion kun er 50 cm da der åbnes og lukkes på dyse niveau. 
Henrik Larsen slutter af med at betegne TurboFilleren for meget hurtig sugende med både håndtering af tungt opløselige midler i væskeform og selvsagt pulvermidler.
 

“DELTA FORCE bommen kører som en drøm” Henrik Larsen

Produkt: 
NAVIGATOR 6000 i 
DELTA FORCE 28 m bom
i-funktioner med AutoWash, AutoFill og AutoAgitation 
Enkeltdyse on/off

Bedrift:
Planteavl
Ca. 3.500 ha sprøjtet areal per år hvilket er langt mere end de forrige sæsoner
550 ha kornafgrøder, hvoraf de 250 ha er under Henrik Larsens bedrift
120 ha kartofler sprøjtes for andre 
Slagtesvineproduktion med ca. 19.000 producerede svin om året.