Ser hellere muligheder end umuligheder

HARDI NEWSLETTER har besøgt Mikael Gilbertsson på Stjernsunds Gård nord for Vätteren i Sverige. Mikael har ejet Stjernsund Gård siden 1994, og har sammen med hustruen Inga-Lill Gilbertsson tilkøbt andre gårde siden, så der i dag drives ca. 1.300 Ha jord samt bl.a. kalvekøds- og ægproduktion

Mikael Gilbertsson driver ca. 800 Ha økologisk landbrug sideløbende med en del andre aktiviteter. Princippet med at holde de økologiske afgrøder rene og fri for et stort pres fra ukrudt og lus opnås ved at booste afgrødernes vækst, så de er bedre rustet mod skadevoldere og sygdomme. Således ”skygges” der for ukrudt og planterne får et højt indhold af sukker. Hele grundideen er at hastigheden af fotosyntesen i planterne sættes i vejret med sprøjtning af de egenproducerede aktivstoffer. Kombineret med en god gødningstildeling af hønsegødning presses niveauet af de ikke ønskede skadevoldere ned.

Der sprøjtes 2-3 gange i løbet af vækstsæsonen med ca. 20 l aktivstof og 200 l vand /ha. Der anvendes strigling af afgrøden nogle uger efter såning, hvilket er en almindelig kendt teknik, der er blevet anvendt langt tilbage i tiden for at skade ukrudt og bevare afgrødeplanterne. Fra tid til anden udtages der prøver af plantesaften for at måle sukkerindholdet. Erfaringerne har vist, at efter sprøjtningen med aktivstoffer fra kompost-teen stiger sukkerindholdet med op til 50% i nogle dage efter sprøjtningen, og Mikael får derved rustet planterne til at modstå angreb og trænge skadevoldere i ”baggrunden”.

“...og sprøjten har en meget høj brugsværdi. Vi er godt kendt med HARDI og har tillid til opfølgningen på service og reservedele”.” Mikael Gilbertsson

I de store runde beholdere bagerst i billeder udvindes de økologiske aktivstoffer, som benævnes kompost-te. Der tilføres elektrisk varme, og processen varer ca. et døgn.
De mindre 1.000 l beholdere i forgrunden benyttes til at fremstille en art fermenteringsvæske til sprøjtning af de græsmarker, der indgår som forfrugt til korn. Væsken sprøjtes ud på græsset, som i samme arbejdsgang fræses ned. Man opnår således en fermentering af græsset når det omdannes i jorden, og dette er med til at hæve bl.a. kvælstofindholdet i jorden inden der sås kornafgrøder.

Hvad driver dig til at arbejde med en kombineret drift at konventionelt og økologisk landbrug? ”
Det er spændende at finde nye veje, og det giver et økonomisk overskud til virksomheden. Vi kan nok ikke styre mere end de ca. 800-900 Ha økologisk drift. Vi opnår en højere pris på salg af afgrøderne og sælger også noget af høsten til økologisk såsæd.”

Fremstiller du selv dine sprøjtemidler, og vil du løfte sløret for processen for, hvordan disse fremstilles? ”
Vi fremstiller selv to forskellige formuleringer, begge baseret på kompost, og foretager en slags brygning af en kompost-te i store beholdere med varmetilførsel. Procestiden er ca. et døgn, og recepten tilhører en konsulent, som er tilknyttet bedriften.”

Er der nogle forhold, der er anderledes i behandlingen og sprøjtningen af de økologiske midler?
”Jeg kører både på det konventionelle landbrug med COMMANDER TWIN sprøjten fra tid til anden og meget med NAVIGATOR’en i den økologiske bedrift, så det giver en bred erfaring. Vi skal køre med høj omrøring i de økologisk midler, da der er et stort indhold af bl.a. kalk og andre stoffer, som nemt bundfældes og har tendens til at sætte sig i filtre, hvis man ikke er opmærksom. Men derudover er der ikke den store forskel.” 
 

Der bliver sprøjtet 2-3 gange med kompost te i vækstsæsonen. Afgrøderne virkede meget rene og fine med minimale mængder af ukrudt. Planterne så sunde ud og virkede til at være i god vækst.

Inga-Lill og Mikael Gilbertsson bruger meget energi på at trivslen på bedriften er god

Hvad er baggrunden for at du kører du med en HARDI sprøjte?
Vi får en god service fra Lantmännen, og sprøjten har en meget høj brugsværdi. Vi er godt kendt med HARDI og har tillid til opfølgningen på service og reservedele”.

Hvor er svensk landbrug om 5 år?
”Det er et meget svært spørgsmål. Vi forsøger at følge med de tendenser og de vinde, der rør sig blandt forbrugerne. 
Den landbrugspolitik der føres, er meget afgørende, for hvor gode muligheder bedrifterne skal have for at forny sig. En sag er de bedrifter som er etableret. En anden sag er at politikkerne og bankerne giver mulighed for, at de unge mennesker i næste generation kan komme til og hjælpe med at forny måden, vi driver landbrug på”.
 

Facts om Sternsunds Gård:
800 ha økologisk drift
Afgrøder 2018: Maltbyg, havre til udsæd og foder, hvede, ærter til udsæd, svingel til udsæd, timote til udsæd, raps

500 ha konventionel drift
Afgrøder 2018: hvede, havre, vinterraps, byg, rug, energipil/salix

Maskiner:
2 mejetærskere
8 traktorer
1 COMMANDER 4500 TWIN 24 meter sprøjte (konventionel drift)
1 NAVIGATOR 4000 DELTA FORCE 24 meter sprøjte (økologisk drift)
15 øvrige maskiner til såning, fastgødningsspredere, plove etc.